Відділ освіти Кролевецької міської ради

Затвердили нову типову програму підвищення кваліфікації педагогів дошкільної освіти

МОН затвердило Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників за новим Базовим компонентом дошкільної освіти (стандартом).

Її затвердили наказом №397 від 31 березня, який опублікували на сайті МОН.

Програма передбачає формування загальних та фахових компетентностей з урахуванням особистісно орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів.

Вона складається з теоретичної, практичної підготовки педагогічних працівників, а також виконання ними самостійної роботи.

Програми передабчає шістнадцять взаємопов’язаних тем. На етапі завершення навчання слухачі складатимуть підсумковий тест.

Цільова аудиторія:

 • науково-педагогічні працівники;
 • фахівці Центрів професійного розвитку;
 • методисти відділів дошкільної освіти обласних / міських інститутів післядипломної освіти;
 • педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Програма передбачає формування в педагогів таких загальних компетентностей:

 • збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, розуміння шляхів її поступу в історичній ретроспективі;
 • вільне використання цифрових технологій для реалізації освітніх завдань та вдосконалення професійної діяльності;
 • генерування нових ідей (креативність);
 • ухвалення обґрунтованих рішень;
 • співпраця та взаємодія в команді;
 • організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;
 • міжособистісна взаємодія;
 • рефлексія та саморозвиток.

Програма має:

 • ознайомити педпрацівників із стратегіями та тенденціями, що склали основу для розроблення оновленого стандарту;
 • формувати розуміння понять “Державний стандарт дошкільної освіти”, “цінності дошкільної освіти”, “компетентність”, “освітнє середовище” “результати навчання”, “якість дошкільної освіти”, “змістове наповнення Стандарту”;
 • удосконалити здатність та готовність цільової аудиторії планувати освітній процес з урахуванням положень оновленого стандарту для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;
 • формувати здатність педагогів організовувати різну діяльність дітей у закладі дошкільної освіти на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого, інтегрованого, соціокультурного підходів та базових принципах:

· демократичність;

· рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіта без дискримінації за будь-якими ознаками;

· забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;

· міжвідомча взаємодія;

· державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації та управлінні дошкільною освітою;

· соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу.

· вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.

Обсяг програми – 45 годин (1,5 кредит ЄКТС). З них:

 • 6 годин – лекційні заняття;
 • 26 годин – практична робота;
 • 11 годин – самостійна робота;
 • 2 годин – підсумкові заходи.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна / мережева.« повернутися до списку новин