A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Кролевецької міської ради

Затвердили нову типову програму підвищення кваліфікації педагогів дошкільної освіти

Дата: 08.04.2021 14:24
Кількість переглядів: 15

МОН затвердило Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників за новим Базовим компонентом дошкільної освіти (стандартом).

Її затвердили наказом №397 від 31 березня, який опублікували на сайті МОН.

Програма передбачає формування загальних та фахових компетентностей з урахуванням особистісно орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів.

Вона складається з теоретичної, практичної підготовки педагогічних працівників, а також виконання ними самостійної роботи.

Програми передабчає шістнадцять взаємопов’язаних тем. На етапі завершення навчання слухачі складатимуть підсумковий тест.

Цільова аудиторія:

 • науково-педагогічні працівники;
 • фахівці Центрів професійного розвитку;
 • методисти відділів дошкільної освіти обласних / міських інститутів післядипломної освіти;
 • педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Програма передбачає формування в педагогів таких загальних компетентностей:

 • збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, розуміння шляхів її поступу в історичній ретроспективі;
 • вільне використання цифрових технологій для реалізації освітніх завдань та вдосконалення професійної діяльності;
 • генерування нових ідей (креативність);
 • ухвалення обґрунтованих рішень;
 • співпраця та взаємодія в команді;
 • організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;
 • міжособистісна взаємодія;
 • рефлексія та саморозвиток.

Програма має:

 • ознайомити педпрацівників із стратегіями та тенденціями, що склали основу для розроблення оновленого стандарту;
 • формувати розуміння понять “Державний стандарт дошкільної освіти”, “цінності дошкільної освіти”, “компетентність”, “освітнє середовище” “результати навчання”, “якість дошкільної освіти”, “змістове наповнення Стандарту”;
 • удосконалити здатність та готовність цільової аудиторії планувати освітній процес з урахуванням положень оновленого стандарту для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;
 • формувати здатність педагогів організовувати різну діяльність дітей у закладі дошкільної освіти на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого, інтегрованого, соціокультурного підходів та базових принципах:

· демократичність;

· рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіта без дискримінації за будь-якими ознаками;

· забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;

· міжвідомча взаємодія;

· державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації та управлінні дошкільною освітою;

· соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу.

· вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.

Обсяг програми – 45 годин (1,5 кредит ЄКТС). З них:

 • 6 годин – лекційні заняття;
 • 26 годин – практична робота;
 • 11 годин – самостійна робота;
 • 2 годин – підсумкові заходи.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна / мережева.


« повернутися

Вхід для адміністратора