A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Кролевецької міської ради

Історична довідка

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад, Кролевецька міська рада вирішила об’єднатися з територіальними громадами міста Кролевець Кролевецької міської ради, сіл Грузьке, Мостище, Тарасівка Грузчанської сільської ради  та сіл Реутинці, Артюхове, Боцманів, Грибаньове, Ніжинське Реутинської сільської ради в Кролевецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в місті Кролевець.

Кролевецька міська рада (об’єднана територіальна громада) утворилася за результатами перших виборів депутатів Кролевецької міської ради та Кролевецького міського голови, що відбулися 30.04.2017, та набрала повноваження з моменту офіційного оголошення Кролевецькою міською виборчою комісією Кролевецького району Сумської області на першій сесії Кролевецької міської ради сьомого скликання рішення про підсумки виборів від 10.05.2017. 

Розглянувши звернення Кролевецької міської ради від 06.09.2017 № 02-30/2348 "Про передачу закладів та майна освіти", відповідно до пункту 39 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про добровільне об’єднання громад», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на дев'ятнадцятій сесії сьомого скликання Кролевецької районної ради від 29.09.2017, прийнято рішення про передачу  безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл та міста Кролевецького району у власність Кролевецької міської об’єднаної територіальної громади бюджетні установи, як юридичні особи публічного права.

До переліку закладів освіти, які передались із спільної власності територіальних громад сіл та міста Кролевецького району у власність Кролевецької міської об’єднаної територіальної громади увійшли:

1. Кролевецька спеціалізована школа I-III ступенів № 1 Кролевецької районної ради Сумської області.

2. Кролевецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 імені М.О.Лукаша Кролевецької районної ради Сумської області.

3. Кролевецька спеціалізована школа I-III ступенів № 3 Кролевецької районної ради Сумської області.

4. Кролевецький навчально-виховний комплекс № 4«загальноосвітня школа I ступеня-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Кролевецької районної ради Сумської області.

5. Кролевецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 Кролевецької районної ради Сумської області.

6. Кролевецький навчально-виховний комплекс № 6 «загальноосвітня школа I –ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Кролевецької районної ради Сумської області.

7. Кролевецька загальноосвітня школа I-II ступенів № 7 Кролевецької районної ради Сумської області.

8. Кролевецький районний будинок дітей та юнацтва Кролевецької районної ради Сумської області.

9. Кролевецька районна станція юних техніків Кролевецької районної ради Сумської області.

10. Кролевецька районна станція юних туристів Кролевецької районної ради Сумської області.

11. Кролевецька районна станція юних натуралістів Кролевецької районної ради Сумської області.

12. Кролевецька районна дитячо-юнацька спортивна школа Кролевецької районної ради Сумської області.

13. Грузчанська загальноосвітня школа I-III ступенів Кролевецької районної ради Сумської області.

14. Реутинська загальноосвітня школа I-II ступенів Кролевецької районної ради Сумської області.

15. Кролевецька загальноосвітня вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області.

16. Кролевецька дитяча школа мистецтв Кролевецької районної ради Сумської області.

17. Кролевецький районний краєзнавчий музей Кролевецької районної ради Сумської області.

18. Районний комунальний заклад "Кролевецька районна дитяча бібліотека" Кролевецької районної ради Сумської області.

19. Кролевецький центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Кролевецької районної ради Сумської області.

Відповідно до рішення шостої сесії сьомого скликання Кролевецької міської ради від 19.10.2017, було надано згоду на безоплатне прийняття бюджетних установ і комунальних закладів як юридичних осіб публічного права із спільної власності територіальних громад сіл та міста Кролевецького району Сумської області в особі Кролевецької районної ради до власності територіальної громади в особі Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади).

Відповідно до статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою організації освітньої роботи, створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх, хто потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору та забезпечення ефективності роботи Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади), Кролевецька міська рада на сьомій сесії сьомого скликання від 24.11.2017 року прийняла рішення "Про затвердження Положення про управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради", згідно з яким:

1. Утворили управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради з правом юридичної особи.

2. Затвердили Положення про управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради, відповідно до якого Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Юридична адреса: Україна, 41300, Сумської області, міста Кролевець, вулиця Франка, будинок, 8.

Основні завдання:

1. Завдання у галузі з питань освіти (участь у забезпеченні реалізації на території Кролевецької міської ради державної політики у сфері освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності; забезпечення розвитку системи освіти; створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти, вивчення потреб та внесення пропозицій щодо утворення спеціальних та інклюзивних груп та класів для навчання осіб з особливими освітніми потребами, організація їх навчання та виховання в закладах дошкільної та середньої освіти або направлення до спеціальних навчальних закладів та ін.);

2. Завдання в галузі з питань культури і туризму (реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики; створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної, культурної самобутності національних меншин, які проживають на території об'єднаної територіальної громади, забезпечення в межах наданих повноважень, доступності позашкільної мистецької освіти, забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина, здійснення управління закладами культури та туризму, які підпорядковані Управлінню, організація та координація їх діяльності, контроль за дотриманням фінансової дисципліни та ін.);

3. Завдання в галузі з питань спорту (участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури та спорту та збереження її реалізації, розроблення концепції комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту, прогнозування їх реалізації, навчально-методичне керівництво ДЮСШ, організація фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цього закладу, здійснення і розширення міжнародного співробітництва, організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, підготовка та ефективне використання кадрів у сфері фізичної культури і спорту, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння олімпійського руху та ін.);

4. Завдання у галузі з питань молоді (забезпечення на території об'єднаної територіальної громади реалізації державної політики з питань молоді, виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, сприяння соціальному ставленню і розвитку дітей та молоді, запобіганню насильства в сім'ї, торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, сприяння діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських організацій та ін.).

Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму має такі структурні підрозділи:

- відділ освіти;

- відділ молоді і спорту;

- відділ культури і туризму.

Структурні підрозділи Управління не мають статусу юридичної особи.

Рішенням восьмої сесії сьомого скликання  Кролевецької міської ради від 28.12.2017 "Про бюджетні установи та комунальні заклади освіти та культури"  вивели Кролевецьку районну раду із складу засновників та ввели – Кролевецьку міську раду засновником вище зазначених закладів освіти. У звязку з чим змінилися назви бюджетних установ і комунальних закладів освіти та культури:

1. Кролевецька спеціалізована школа I-III ступенів № 1 Кролевецької міської ради

2. Кролевецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 імені М.О.Лукаша Кролевецької міської ради.

3. Кролевецька спеціалізована школа I-III ступенів № 3 Кролевецької міської ради.

4. Кролевецький навчально-виховний комплекс № 4«загальноосвітня школа I ступеня-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Кролевецької міської ради.

5. Кролевецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 Кролевецької міської ради.

6. Кролевецький навчально-виховний комплекс № 6 «загальноосвітня школа I –ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Кролевецької міської ради.

7. Кролевецька загальноосвітня школа I-II ступенів № 7 Кролевецької міської ради.

8. Будинок дітей та юнацтва Кролевецькоїміської ради.

9. Станція юних техніків Кролевецької міської ради.

10. Станція юних туристів Кролевецької міської ради.

11. Станція юних натуралістів Кролевецької міської ради.

12. Кролевецька районна дитячо-юнацька спортивна школа Кролевецької міської ради.

13. Грузчанська загальноосвітня школа I-III ступенів Кролевецької місвької ради.

14. Реутинська загальноосвітня школа I-II ступенів Кролевецької міської ради.

15. Кролевецька загальноосвітня вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів Кролевецької міської ради.

16. Дитяча школа мистецтв Кролевецької міської ради.

17. Краєзнавчий музей Кролевецької районної ради Сумської області.

18. Дитяча бібліотека Кролевецької міської ради.

19. Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Кролевецької міської ради.

З 2018 року централізована бухгалтерія Управління почала проводити нарахування заробітної плати працівникам переданих установ об'єднаної територіальної громади.

Згідно з рішенням шістнадцятої сесії сьомого скликання Кролевецької міської ради від 30.08.2018 було прийнято рішення "Про реорганізацію Кролевецького закладу дошкільної освіти (дитячий садок) №1 Кролевецької міської ради" відповідно до якого вище названий заклад був реорганізований шляхом приєднання до Кролевецького навчально-виховного комплексу №6 "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти (ясла-садок)" Кролевецької міської ради.

Згідно рішення двадцятої сесії сьомого скликання Кролевецької міської ради від 29.11.2018, ще декілька навчальних закладів зазнали реорганізації:

- Кролевецьку спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №3 Кролевецької міської ради було визначено як опорний заклад та у зв'язку з чим була перейменована на "Опорний заклад "Кролевецький ліцей №3" Кролевецької міської ради;

- Кролевецький навчально-виховний комплекс №4  "загальноосвітня школа І ступеня – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Кролевецької міської ради був приєнаний до Кролевецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Кролевецької міської ради та утворено на його основі філія опорного закладу: "Кролевецька філія №1 опорного закладу "Кролевецький ліцей №3".

Згідно з рішенням двадцять п'ятої сесії сьомого скликання Кролевецької міської ради від 23.05.2019 було реорганізовано Реутинський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Берізка" Кролевецької міської ради  шляхом приєднання до Реутинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кролевецької міської ради. Остання у звязку з чим  змінила назву на Реутинську гімназію Кролевецької міської ради.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад Сумської області", було визначено, що на території Кролевецького району буде створено одну спроможну громаду, а саме Кролевецьку міську територіальну об'єднану громаду, з адміністративним центром у місті Кролевець. До об'єднаної територіальної громади увійшли території Кролевецької міської ради та 21 сільської ради: Алтинівської, Білогривської, Бистрицької, Божківської, Буйвалівської, Гречкинської, Грузчанської, Добротівська, Дубовицька, Зазірська, Камінська, Литвиновицька, Локнянська, Майорівська, Мутинська, Обтівська, Реутинська, Спаська, Тулиголівська, Яровська та Ярославецька.

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів", Верховна Рада україни утворила в Сумській області Конотопський район (з адміністративним центром у м. Конотоп) у складі територій Бочечківської сільської, Буринської міської, Дубов'язівської селищної, Конотопської міської, Кролевецької міської, Новослобідської сільської, Попівської сільської, Путивльської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Цією ж Постановою ліквідували Кролевецький район та встановили  межі новоствореного району.

Враховуючи вищезазначене, 04.12.2020 року на сороковій сесії сьомого скликання Кролевецької районної ради Сумської області було прийнято рішення про безоплатну передачу комунальних закладів загальної середньої освіти, їх майна із спільної власності територіальних громад сіл Кролевецького району та міста Кролевець до власності територіальної громади в особі Кролевецької міської ради.

До переліку комунальних закладів загальної середньої освіти, які передалися як юридичні особи публічного права та їх філії із спільної власності територіальних громад сіл та міста Кролевецького району в особі Кролевецької районної ради до власності територіальної громади в особі  Кролевецької міської ради, увійшли:

1. Алтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області

2. Бистрицький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Кролевецької районної ради Сумської області

3. Божківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кролевецької районної ради Сумської області

4. Буйвалівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школ І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Кролевецької районної ради Сумської області

5. Дубовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області

6. Добротівський навчально-вихочний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кролевецької районної ради Сумської області

7. Спаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області.

8. Філія опорного закладу загальної середньої освіти «Мутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області» – Литвиновицький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Кролевецької районної ради Сумської області

9. Локнянський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кролевецької районної ради Сумської області .

10. Опорний заклад загальної середньої освіти «Мутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області».

11. Обтівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області.

12. Тулиголівський ліцей Кролевецької районної районної ради Сумської області.

13. Філія опорного закладу загальної середньої освіти «Мутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області» — Яровський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кролевецької районної ради Сумської області.

14. Ярославецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області

15. Філія опорного закладу загальної середньої освіти «Мутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області» – Камінський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кролевецької районної ради Сумської області.

      24.12.2020 року на другій сесії восьмого скликання Кролевецької міської ради було прийнято рішення про зарахування  та прийняття із спільної власності територіальних громад сіл та міста Кролевецького району Сумської області в особі Кролевецької районної ради у власність територіальної громади в особі Кролевецької міської ради об’єкти нерухомого майна комунальних закладів загальної середньої освіти та прийнято рішення про зміну назви комунальних закладів загальної середньої освіти:

 1. Алтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області на Алтинівський ліцей Кролевецької міської ради.
 2. Бистрицький навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Кролевецької районної ради Сумської області на Бистрицький ліцей Кролевецької міської ради.
 3. Божківський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад" Кролевецької районної ради Сумської області на Божківську гімназію Кролевецької міської ради.
 4. Буйвалівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Кролевецької районної ради Сумської області на Буйвалівську гімназію Кролевецької міської ради.
 5. Добротівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад" Кролевецької районної ради Сумської області на Добротівську гімназію Кролевецької міської ради.
 6. Дубовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області на Дубовицький ліцей Кролевецької міської ради.
 7. Опорний заклад загальної середньої освіти "Мутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Кролевецької районної ради Сумської області на Опорний заклад "Мутинський ліцей" Кролевецької міської ради.
 8. Філія опорного закладу загальної середньої освіти "Мутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Кролевецької районної ради Сумської області" Камінського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Кролевецької районної ради Сумської області на Камінська філія опорного закладу "Мутинський ліцей Кролевецької міської ради.
 9. Філія опорного закладу загальної середньої освіти "Мутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Кролевецької районної ради Сумської області" Литвиновицького навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Кролевецької районної ради Сумської області на Литвиновицька філія опорного закладу "Мутинський ліцей" Кролевецької міської ради.
 10. Філія опорного закладу загальної середньої освіти "Мутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Кролевецької районної ради Сумської області" Яровський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Кролевецької районної ради Сумської області на Яровську філію опорного закладу "Мутинський ліцей" Кролевецької міської ради.
 11. Локнянський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад" Кролевецької районної ради Сумської області на Локнянська гімназія Кролевецької міської ради.
 12. Обтівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області на Обтівський ліцей Кролевецької міської ради.
 13. Спаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області на Спаський ліцей Кролевецької міської ради.
 14. Тулиголівський ліцей Кролевецької районної ради Сумської області на Тулиголівський ліцей Кролевецької міської ради.
 15. Ярославецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області на Ярославецьку гімназію Кролевецької міської ради.

 

 

 

Вхід для адміністратора